“Ярк-Київ” і “Йодіс”

Міжнародний промисловий концерн “Ярк-Київ” та Науково-виробнича компанія “Йодіс” є розробниками програми “Йодіс” та виробниками “Йодіс-концентрату” відповідного N У 14326060.003 – 98 або ТУ У 15.9-30631018-007:2005.
У процесі виробництва “Йодіс-концентрату” не використовується заборонені речовини та матеріали, а його використання у харчовій промисловості не загрожує здоров’ю споживача. Використання “Йодіс-концентрату” здійснюється відповідно до інструкції UA 1-05-2001. Продукт сертифікований та запатентований.
Концепція розвитку програми “Йодіс” істотно відрізняється від традиційного вирішення проблеми дефіциту йоду одним продуктом харчування, в якому концентрація йоду більша за природну норму, що не є нормальним і характерним для останнього.
Міжнародна програма “Йодіс” розвивається за двома напрямками.
Напрямок перший.
На базі “Йодіс-концентрату” створюється таке положення, при якому, хоча 6и основні щоденні продукти харчування, містили 6и, властиву тільки їм, норму йоду і в тій біохімічній формі, яка легко засвоюється і не могла б зашкодити організму людини за будь-яких позаштатних ситуаціях.
“Йодис-концентрат” рекомендовано застосовувати у виробництві питних, їдалень, мінерально-столових вод, безалкогольних, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, хлібобулочних виробів, м’ясомолочних продуктів, на підприємствах громадського харчування, при приготуванні їжі в побутових умовах, – при виробництві інших продуктів харчування, де використовується вода, що призначається для профілактичного харчування здорового населення та природного печива хворих, захворювання яких пов’язані з йододефіцитом.
Дуже важливим фактором є і те, що при використанні “Йодіс-концентрату” у перерахованих вище продуктах принципово не змінюється технологія їх виробництва.
Напрямок другий.
• Отримання кінцевих оптимально-йодованих продуктів харчування природним шляхом у тваринництві та птахівництві. Суть напрямку полягає у випаюванні птахів та тварин йодованою водою – “Йодіс концентратом” або змішуванням його з кормом, з метою отримання йодованих натуральних природних продуктів (молоко, м’яса, яєць та ін.).
• Отримання кінцевих йодованих продуктів харчування в рослинництві. Суть полягає у передпосівній обробці насіння та вегетуючих рослин, а також комплексне використання “Йодіс-концентрату” з екологічно безпечними добривами та іншими хімікатами.
Такий комплексний підхід до проблеми вирішує поставлене завдання з високими економічними та екологічними показниками.